มี 1 หลักสูตรเครืองจักรไฟฟ้าระดับจากKTH Royal Institute of Technology

sweden

855

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Licentiate of Engineering in Machine Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้