มี 1 หลักสูตรเด็ก / เยาวชน (สังคมสงเคราะห์)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDouglas College

canada

199

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Child and Youth Care

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$17,400.00 (409,700 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้