มี 10 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากButler Community College

usa

97

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science (A.A.S.) - Business Medical Specialist

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63-64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (A.A.S.) - Nursing

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 68 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (A.A.S.) - Physician Coding

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64-65 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Arts (A.A.) - Humanities and Social and Behavioral Science Meta Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Arts (A.A.) - Psychology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-69 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Science (A.S.) - Health Sciences Meta Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science (A.S.) - Humanities and Social and Behavioral Science Meta Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science (A.S.) - Pre-Medicine

เข้าชม12ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 69-70 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science (A.S.) - Pre-Nursing/Health Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science (A.S.) - Psychology

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-61CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June, November 2020

US$5,328.00 (161,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้