มี 11 หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ระดับจากUniversity of Michigan - Dearborn

usa

98

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSE in Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 125 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$26,420.00 (฿ 823,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSE in Industrial and Systems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$26,420.00 (฿ 823,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical, Electronics, and Computer Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual BSE in Electrical Engineering and Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 16 CREDIT HOURS OF ADDITIONAL COURSEWORK BEYOND THE 125 CREDITS REQUIRED FOR THE B.S.E. IN COMPUTER ENGINEERING ALONE.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$26,420.00 (฿ 823,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dual Degree in MBA - Master of Business Administration and Master of Science in Industrial and Sy ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 57 - 66 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Dual Degree in MBA - Master of Business Administration and Master of Science in Industrial and Sy ...

MBA

เต็มเวลา - 57 - 66 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Systems Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$19,144.00 (฿ 596,958) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSE in Computer Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSE in Energy Systems Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSE in Industrial and Systems Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSE in Manufacturing Systems Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

US$27,880.00 (฿ 869,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้