มี 13 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากStockholm University

sweden

4762

28

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 175

Bachelor's Programme in International Business and Politics

เข้าชม174ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Master's Program in Curating, including Art, Management and Law

เข้าชม73ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Accounting and Management Control

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Banking and Finance

เข้าชม136ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Environmental Management and Physical Planning

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK140,000.00 (447,174 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Global Political Economy

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in IT Project Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK135,000.00 (431,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master's Programme in Language Science with a Specialisation in Typology and Linguistic Diversity

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Management, Organization and Society

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Marketing

เข้าชม62ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Marketing Communication

เข้าชม68ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK125,000.00 (399,263 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master's Programme in Operations Management and Control

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK90,000.00 (287,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้