มี 15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากThe College of New Jersey

usa

193

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Health and Exercise Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education in Integrative STEM

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Nursing

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - FNP: 47 CREDITS; A/G NP: 44 CREDITS; NNP: 38 CREDITS; FNP FOR CERTIFIED NURSE PRACTITIONERS: MINIMUM OF 30 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Nursing - School Nurse

ปริญญาโท

เต็มเวลา - UP TO 6 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Seven Year B.A. in Mathematics/MD

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 21 พฤษภาคม 2020

US$28,286.00 (860,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้