มี 16 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากCornell University

usa

3368

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 19

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Architecture

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 27 สิงหาคม 2020

US$56,550.00 (1,706,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Urban and Regional Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 27 สิงหาคม 2020

US$56,550.00 (1,706,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in City and Regional Planning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM ELAPSED TIME: 7 YEARS

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$29,500.00 (890,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Architecture and Urban Development

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 7 ปี

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$29,500.00 (890,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Regional Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM ELAPSED TIME: 7 YEARS

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$20,800.00 (627,746 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in Historic Preservation Planning

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$29,500.00 (890,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in Regional Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Up to four semesters

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$20,800.00 (627,746 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.R.P. / M.L.A. in City and Regional Planning (Dual Degree)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$37,022.00 (1,117,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Architectural Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MAXIMUM ELAPSED TIME: 4 YEARS

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$29,500.00 (890,313 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Regional Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Up to four semesters

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$20,800.00 (627,746 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master Degree in Regional Planning (M.R.P.) and Landscape Architecture (M.L.A.)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 TOTAL CREDIT HOURS / MINIMUM OF 90 TOTAL CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$37,022.00 (1,117,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Studies in Real Estate

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 สิงหาคม 2020

US$56,550.00 (1,706,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้