มี 16 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากCurtin University

australia

5058

47

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Health Sciences)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$33,400.00 (693,324 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Medical Radiation Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$35,200.00 (730,689 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$37,000.00 (768,053 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Speech Pathology)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$36,100.00 (749,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

A$36,400.00 (755,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Radiation Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Occupational Therapy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

A$41,400.00 (859,389 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Clinical Exercise Physiology

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR (6 MONTHS)

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$37,000.00 (768,053 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Molecular Medicine

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$35,400.00 (734,840 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Occupational Therapy

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (6 MONTHS)

เริ่มเรียน - 30 ธันวาคม 2019

A$42,300.00 (878,072 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (Health Sciences)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

A$36,400.00 (755,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Philosophy (Medical Radiation Science)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มกราคม 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เคอร์ตินถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านชื่อเสียงทางวิชาการในการจัดอันดับ World University 2017

  • อยู่ในกลุ่ม top 20 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ทั่วโลก
  • มีวิทยาเขตทั่วโลก
  • นำเสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานานาชาติ