มี 2 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากDouglas College

canada

152

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in Communications

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$17,400.00 (402,707 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$17,400.00 (402,707 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้