มี 2 หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCork Institute of Technology

ireland

301

2

Bachelor of Arts (Honours) in Early Childhood Education and Care

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (403,192 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Early Childhood Education and Care

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (403,192 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้