มี 2 หลักสูตรจิตวิทยาเด็กระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Guelph

canada

3286

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology - Clinical Child and Adolescent Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,560.27 (151,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Psychology - Clinical Child and Adolescent Psychology

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - At least two semesters

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,837.54 (157,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้