มี 2 หลักสูตรชีววิทยา (ทั่วไป)ระดับจากThompson Rivers University

canada

436

1

Bachelor of Science Majoring in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science Majoring in Chemical Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้