มี 2 หลักสูตรทักษะการให้คำปรึกษา (ทั่วไป)ระดับจากCity University of Seattle in Canada (Victoria)

canada

9

Master of Counselling, BC

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Full time students can complete the program in under two years

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Master of Education (M. Ed.) in School Counselling

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, ตุลาคม 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้