มี 3 หลักสูตรสุขอนามัยอาหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากFaculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

1438

9

Master of Philosophy (MPhil) in Food Safety and Technology

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 Dec

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Global Food Safety Management and Risk Analysis

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

30 April 2020

HK$159,000.00 (617,667 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Food Safety and Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 TO 4 YEARS

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 Dec

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การศึกษาคุณภาพสูงจากคณะแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลงานวิจัยคุณภาพเยี่ยม

  • สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนอันมีชีวิตชีวาและพลังสร้างสรรค์
  • การสอนที่มุ่งเน้นอาชีพและโอกาสการฝึกงาน
  • โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยมและทุนช่วยเหลือการวิจัย
  • ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในด้านนวัตกรรมของคณะ