มี 4 หลักสูตรEnvironmental ManagementระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากRadboud University

netherlands

691

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 136

Master of Science (MSc) in Environment and Society Studies - Specialisation in Corporate Sustaina ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,000.00 (฿ 579,594) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Environment and Society Studies - Specialisation in Global Environment ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,000.00 (฿ 579,594) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Environment and Society Studies - Specialisation in Local Environmenta ...

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,000.00 (฿ 579,594) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Philosophy, Politics and Society: Philosophy of Sustainability and Environment

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 April 2021

€16,000.00 (฿ 579,594) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้