มี 21 หลักสูตรกฏหมาย / กฏหมายศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGriffith University

australia

5497

60

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma of Law Research Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

A$31,500.00 (659,853 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Juris Doctor

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 TO 3 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$36,500.00 (764,591 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Criminology and Criminal Justice

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 YEARS FULL-TIME; 3 YEARS PART-TIME

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$29,500.00 (617,957 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of International Law Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

A$31,500.00 (659,853 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Griffith Law School (MPHILLAW)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$30,500.00 (638,905 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Griffith Film School (PHDGFS))

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$30,500.00 (638,905 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Griffith Law School (PHDLAW))

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$30,500.00 (638,905 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (School of Applied Psychology (PHDPSY))

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$30,500.00 (638,905 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (School of Criminology and Criminal Justice (PHDCCJ))

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$29,000.00 (607,483 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (School of Education and Professional Studies (PHDEDN))

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$29,000.00 (607,483 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (School of Engineering and Built Environment (PHDENG))

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$33,500.00 (701,748 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (School of Environment and Science (PHDESC))

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 TO 4 YEARS FULL-TIME

เริ่มเรียน - 20 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2020

A$33,500.00 (701,748 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Griffith ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวด้านประสบการณ์ศึกษาจาก Good Universities Guide

  • อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในกลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์แรก
  • หลายสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top 300
  • งานวิจัยระดับโลกครอบคลุม 50 สาขาวิชา
  • ศิษย์เก่าของ Griffith กว่า 200,000 คนกระจายใน 130 ประเทศ