มี 21 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากCreighton University

usa

57

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Science in Mathematics

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Applied Physical Analysis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Environmental Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Exercise Science and Pre-Health Professions

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Neuroscience

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$28,378.00 (864,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor's Degree in Arts and Sciences - Law / Juris Doctor

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chemistry (BS and BSChm)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 15 มกราคม 2020

US$39,630.00 (1,207,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical and Translational Science (MS/MD)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Pharmacy and Master of Science in Pharmaceutical Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 11 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้