มี 22 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากGeorgia Institute of Technology

usa

896

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 38

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Applied Languages and Intercultural Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computational Media - Intelligence

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computational Media - Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computational Media - People

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Economics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Economics and International Affairs

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Global Economics and Modern Languages

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in International Affairs

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in International Affairs and Modern Languages

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Literature, Media, and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nuclear and Radiological Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Public Policy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

US$31,370.00 (953,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้