มี 3 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

451

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in Education for Sustainability

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

HK$120,000.00 (฿ 482,184) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

HK$120,000.00 (฿ 482,184) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Education (Primary)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

HK$140,000.00 (฿ 562,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้