มี 3 หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากGeorge Brown College

canada

625

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Consecutive Diploma/GBC Degree in Early Childhood Education (C148)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS) 2 YEARS DIPLOMA / 2 YEARS DEGREE C301

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (342,494 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Early Childhood Education (C100)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS) OR 18 MONTHS CONTINUOUS WITH SUMMER CLASSES.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,330.00 (342,494 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Honours Bachelor of Early Childhood Leadership Program (Fast-Track) (C301)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,160.00 (410,133 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้