มี 3 หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากTrinity College Dublin

ireland

1842

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 120

M.Sc./P.Grad.Dip in Nursing - Child Health and Wellbeing

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€20,718.00 (696,139 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Science in Paediatrics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

€14,605.00 (490,738 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor in Philosophy in Paediatrics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

€14,605.00 (490,738 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ