มี 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับจากNew York University Shanghai

china

825

2

Bachelor of Science (B.S.) in Honors Mathematics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (B.S.) in Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้