มี 3 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากLund University

sweden

6628

25

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 96

Bachelor of Science in International Business

เข้าชม157ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

SEK100,000.00 (320,100 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Licentiate Degree in Business Administration

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้