มี 3 หลักสูตรฟิสิกส์บรรยากาศระดับจากDalhousie University

canada

1281

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Arts (BA) - Physics and Atmospheric Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$22,430.46 (512,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics and Atmospheric Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$8,879.00 (202,754 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Physics and Atmospheric Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$18,877.39 (431,069 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้