มี 16 หลักสูตรสุขภาพสิ่งแวดล้อม (ทั่วไป)ระดับจากPortland State University

usa

303

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Public Health Studies - Community Health Promotion

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Public Health Studies - Healthy Aging

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Public Health Studies - Pre-Clinical Health Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Public Health Studies - School Health Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Public Health Studies - Community Health Promotion

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Public Health Studies - Healthy Aging

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Public Health Studies - Pre-Clinical Health Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Public Health Studies - School Health Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 935,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Public Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$15,080.00 (฿ 472,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Public Administration: Health Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 August 2021, 1 November 2021, 1 February 2022

US$18,117.00 (฿ 568,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Health in Biostatistics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$20,190.00 (฿ 633,259) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Health in Environmental Systems and Human Health

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้