มี 3 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

196

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

BA in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BA) OR 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (481,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BBS in Entrepreneurship (ENT)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BBS) OR 4 YEARS (BBA)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,000.00 (499,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (535,464 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้