มี 33 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากWashington University in St Louis

usa

545

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 52

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Applied Science (Chemical Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 APPLICABLE UNITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Applied Science (Electrical Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Applied Science (Mechanical Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 UNITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 UNITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 UNITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Combined Master of Engineering / MBA - Master of Business Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Combined Master of Engineering / MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$62,050.00 (1,872,675 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Science in Aerospace Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Science in Mechanical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$54,250.00 (1,637,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้