มี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากTunku Abdul Rahman University College

malaysia

224

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Doctor of Philosophy (Computer Science)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022

RM7,533.33 (฿ 57,282) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (Life Sciences)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022

RM7,533.33 (฿ 57,282) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (Physical Science)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022

RM7,533.33 (฿ 57,282) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (Sports Science)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 1 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022

RM7,533.33 (฿ 57,282) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้