มี 4 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากRed River College

canada

125

1

Certificate in Health Care Aide

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$8,571.00 (฿ 196,801) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of ASL and Deaf Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Creative Communications

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

CAD$16,149.00 (฿ 370,802) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Digital Media Design

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

CAD$16,255.00 (฿ 373,236) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้