มี 5 หลักสูตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับจากUniversity College Cork

ireland

562

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSc (Hons) in Food Marketing and Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€22,000.00 (796,490 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Co-operatives, Agri-Food and Sustainable Development

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€18,000.00 (651,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Food Business and Innovation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€18,000.00 (651,674 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Food Microbiology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€22,000.00 (796,490 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Commerce) in Food Business and Development

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020

€15,000.00 (543,062 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UCC มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัยตลอดระยะเวลา 170 ปีของมหาวิทยาลัย

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 2% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • เมือง Cork เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
  • นักศึกษานานาชาติกว่า 3,000 คน
  • บัณฑิตมากกว่า 90% มีงานทำหลังจบการศึกษา