มี 5 หลักสูตรการวิจัยด้านการศึกษาระดับจากUniversity of Michigan - Ann Arbor

usa

1308

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 22

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Engineering Education Research

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 36 CREDITS OF COURSEWORK AND 48 HOURS OF RESEARCH EXPERIENCE

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Engineering Education Research (EER)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Translational Research Education Certificate (TREC)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - Nine credits

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Higher Education, Institutional Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TYPICALLY 4 SEMESTERS (2 YEARS); TOTAL CREDITS: 36

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (M.S.) in Engineering Education Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้