มี 5 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Ottawa

canada

1167

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 141

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Mathematics and Statistics Concentration in Mathematics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS); WITH PROJECT (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS); WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (309,891 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Mathematics and Statistics Concentration in Statistics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS); WITH PROJECT (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS); WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (309,891 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Mathematics and Statistics Specialization in Bioinformatics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (309,891 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Mathematics and Statistics Specialization in Biostatistics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS); WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (309,891 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics and Statistics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITH THESIS (16 FULL-TIME TERMS; 64 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$4,716.00 (107,884 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้