มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากTasTAFE

australia

77

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media and Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT40115 Certificate IV in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT40315 Certificate IV in Web-Based Technologies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 43 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 50 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT60515 Advanced Diploma of Computer Systems Technology

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 50 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

A$13,000.00 (268,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้