มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับจากETH Zurich

switzerland

4759

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science ETH in Computational Biology and Bioinformatics

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

Fr1,320.00 (฿ 45,080) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Computer Science

เข้าชม82ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

Fr1,320.00 (฿ 45,080) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Data Science

เข้าชม120ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

Fr1,320.00 (฿ 45,080) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science ETH in Robotics, Systems and Control

เข้าชม62ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

Fr1,320.00 (฿ 45,080) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Computer Science ETH Zurich - EPF Lausanne

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

Fr1,320.00 (฿ 45,080) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้