มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSt. Lawrence College

canada

89

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,200.00 (฿ 326,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Energy Systems Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,200.00 (฿ 326,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Instrumentation and Control Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,200.00 (฿ 326,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in General Arts and Science - Technology Stream

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS IN 1 YEAR (500 HOURS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,600.00 (฿ 335,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Environmental Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,200.00 (฿ 326,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้