เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 5 หลักสูตรโลหะวิทยาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากCanadore College

canada

233

1

Ontario College Certificate in Mechanical Technician - Welder Fitter

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 23 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$12,422.97 (฿ 289,538) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques - Machinist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 28 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques - Welder Fitter

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Ontario College Diploma in Mechanical Technician - Machinist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$24,845.95 (฿ 579,077) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Ontario College Diploma in Mechanical Technician - Welder Fitter

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 42 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$24,845.95 (฿ 579,077) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้