มี 6 หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีจากUniversity of Cincinnati

usa

1158

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Language Arts and Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,244.00 (฿ 853,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Language Arts and Natural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,244.00 (฿ 853,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Social Studies and Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,244.00 (฿ 853,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Social Studies and Natural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,244.00 (฿ 853,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Education - Secondary Education (Chemistry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,244.00 (฿ 853,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Education - Secondary Education (Physics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,244.00 (฿ 853,568) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้