มี 6 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากMonash University

australia

5235

28

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 75

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Design

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,100.00 (714,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design and Bachelor of Information Technology (Double Degree)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$42,800.00 (896,562 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Design (Double Degree)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$46,000.00 (963,594 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Design

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - DEPENDING ON PRIOR QUALIFICATIONS, THIS COURSE CAN BE COMPLETED IN 1,1.5 OR 2 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$36,700.00 (768,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Design (Research)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$34,100.00 (714,317 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Urban Planning and Design

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$41,000.00 (858,856 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้