มี 6 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากEastern Institute of Technology

newzealand

849

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Oenology

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$24,400.00 (496,157 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Certificate in Baking (Generalist) (Level 4)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

NZ$20,500.00 (416,853 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Certificate in Cookery (Level 3)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Diploma in Cookery (Advanced) - Cookery Strand Level 5

เข้าชม21ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$15,000.00 (305,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Diploma in Cookery (Advanced) - Patisserie Strand Level 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$15,000.00 (305,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Tourism and Travel (Certificates and Diploma) - Incorporating NZ Certificates in Tourism (Levels ...

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,600.00 (418,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันเทคโนโลยี Eastern เป็นสถาบันการศึกษาระดับ Category 1 ที่ผ่านการประเมินขั้นสูงทั้งการประเมินตนเองและคุณภาพการศึกษา

  • ได้รับการรับรองจาก Ministry of Education NZ (MOE)
  • นำเสนอหลักสูตรการศึกษาและใบรับรองกว่า 138 หลักสูตร
  • หลักสูตรการศึกษาออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
  • นักศึกษานานาชาติกว่า 1,250 คนจาก 47 ประเทศ