มี 6 หลักสูตรเทคโนโลยีระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

251

DT007 BEngTech in Automative Management and Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€10,500.00 (฿ 377,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT011 BEngTech in Aviation Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€10,500.00 (฿ 377,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT028 BSc in Transport Operations and Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€12,500.00 (฿ 449,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT169 BTech in Timber Product Technology (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€10,500.00 (฿ 377,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT222 BSc in Physics Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 413,678) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT384 MSc in Technology and Innovation Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 413,678) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้