มี 7 หลักสูตรปรัชญาระดับจากKU Leuven University

belgium

2553

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 45

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Philosophy (Leuven)

เข้าชม95ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Philosophy (Leuven)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Analytic Philosophy (Leuven) By Research

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy (Leuven) By Research

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Metaphysics and Philosophy of Culture (Leuven) By Research

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Phenomenology and Continental Philosophy (Leuven) By Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Political Philosophy and Ethics (Leuven) By Research

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€3,500.00 (118,244 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้