มี 7 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากBrandon University

canada

189

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts - Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,702.81 (฿ 383,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,702.81 (฿ 383,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - English and Creative Writing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,702.81 (฿ 383,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Rural and Community Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,702.81 (฿ 383,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,702.81 (฿ 383,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts - Digital Media and Design

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,702.81 (฿ 383,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science / Bachelor of Arts in Applied Disaster and Emergency Studies

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,926.33 (฿ 411,612) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้