มี 7 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากJames Cook University Singapore

singapore

1575

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy Research Thesis (Information Technology)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, มกราคม 2022

SG$33,731.75 (฿ 789,873) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology (Majoring in Business Informatics)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology (Majoring in Computing and Networking)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology (Majoring in Interactive Technologies and Games Design)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม18ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Philosophy Research Thesis (Information Technology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, มกราคม 2022

SG$33,919.00 (฿ 794,257) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้