มี 8 หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับจากThompson Rivers University

canada

441

1

Bachelor of Tourism Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Tourism Management Major in Adventure Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Baccalaureate Certificate in Tourism

เข้าชม6ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Adventure Studies

เข้าชม4ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism - Innovation and Entrepreneurship in Tourism

เข้าชม2ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 54 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism Destination Development

เข้าชม1ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 54 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Post-Baccalaureate Diploma in Tourism Experience Management

เข้าชม2ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 54 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Tourism Management Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,892.00 (296,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้