มี 16 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากBishop Grosseteste University

uk

83

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Applied Drama in the Community (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£8,865.00 (345,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Drama in the Community BA (Hons)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£11,820.00 (460,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Drama (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£8,865.00 (345,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Drama BA (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£11,820.00 (460,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Education Studies and Applied Drama (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£8,865.00 (345,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Education Studies and Applied Drama BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£11,820.00 (460,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English and Drama (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£8,865.00 (345,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English and Drama BA (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£11,820.00 (460,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music and Musicianship (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music and Musicianship BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£11,820.00 (460,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Psychology and Applied Drama (with Foundation Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£8,865.00 (345,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Psychology and Applied Drama BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£11,820.00 (460,020 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้