มี 8 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับจากTrinity College Dublin, the University of Dublin

ireland

2592

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 155

B.A. (Honors) in Philosophy, Political Science, Economics and Sociology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€20,609.00 (฿ 773,266) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. Honours Bachelor Degree in Economic and Social Studies (B.E.S.S.) (NFQ Level 8) or B.B.S. Ho ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

€20,609.00 (฿ 773,266) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Economics (JH)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€20,609.00 (฿ 773,266) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Philosophy Political Science Economics and Sociology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€20,609.00 (฿ 773,266) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. / P.Grad.Dip in Economics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€19,237.00 (฿ 721,788) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Development Practice (MDP)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

€17,653.00 (฿ 662,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Letters in Economics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor in Philosophy in Economics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

€11,364.00 (฿ 426,386) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Trinity College Dublin

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ