มี 80 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากUniversiti Putra Malaysia (UPM)

malaysia

3102

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Agricultural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM16,250.00 (117,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Agriculture (Animal Science)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM16,250.00 (117,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Horticultural Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM16,250.00 (117,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Landscape Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM16,250.00 (117,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Parks and Recreation Science (B.Parks and Rec.Sc.)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM16,250.00 (117,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Agribusiness

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 SEMESTERS (4 YEARS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM16,250.00 (117,527 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Veterinary Medicine

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 YEARS (10 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

RM40,000.00 (289,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation Studies for Agricultural Science

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 9 ธันวาคม 2019

RM10,000.00 (72,324 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Landscape Architecture (By Coursework)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MS) in Animal Welfare By Research

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of one year and a maximum of three years

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MS) in Aquatic Animal Health By Research

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of one year and a maximum of three years

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MS) in Avian Medicine By Research

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Minimum of one year and a maximum of three years

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้