มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

638

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Biomedical Engineering and Regenerative Medicine (BMERM)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,432) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Mechanical and Biomedical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,432) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Biomedical)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€19,750.00 (฿ 741,036) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MApplSc (Mechanical and Biomedical Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,432) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ME (Biomedical Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€20,750.00 (฿ 778,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MEngSc (Mechanical and Biomedical Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,432) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc (Biomedical Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€20,750.00 (฿ 778,557) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,432) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Structured PhD (Biomedical Engineering Science)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,432) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้