ESL Explore

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas) ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน (Austin)  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทั้งหมด 18 วิทยาลัย และมีนักศึกษามากกว่า 50,000 คน โดยมีหลักสูตรมากมายที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับให้อยู่ใน 20 อันดับแรก อาทิเช่น สาขาด้านธุรกิจ, วิศวกรรม, เภสัชกรรม, กฎหมาย, และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยการสอนในระดับสูง การวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และการบริการด้านสาธารณะ คือจุดมุ่งหมายหลักของมหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้เห็นคุณค่าในการเรียนรู้, ค้นคว้า, สิทธิเสรีภาพ, ความเป็นผู้นำ, โอกาส และความรับผิดชอบต่อตนเอง  

ESL Services

มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นับตั้งแต่ปี 1965 ซึ่งมีหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และศึกษาในระดับต่างๆ แบ่งตามความสามารถของผู้เรียนโดยแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, หลักสูตรภาคฤดูร้อน, หลักสูตรการฝึกอบรมครูผู้สอน CELTA, และหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนทุกคนของ ESL ประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับการรับรองด้านการศึกษาด้วยประกาศนียบัตรจาก TESOL ซึ่งแต่ละคนสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา และมีประสบการณ์ด้านการสอน, การท่องเที่ยว , และพักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกามาก่อน ไม่น้อยกว่า 20 ปี

มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas) มีนักศึกษาจากต่างประเทศ เข้ามาศึกษามากกว่า 7,000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอีกกว่า 120 ประเทศในทุกๆปี นักศึกษากว่า 40 ประเทศ จำนวน 800-900 คน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ UT ESL ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาจากประเทศชั้นนำมากมาย อาทิเช่น ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Arabia), เม็กซิโก (Mexico), เกาหลีใต้ (South Korea), ญี่ปุ่น (Japan), จีน (China), อาเจนติน่า (Argentina) และตุรกี (Turkey)

มีทางเลือกมากมาย สำหรับการพักอาศัย ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหอพัก หรืออพาร์ตเม้นท์ ที่ไม่ว่าจะพักคนเดียว หรือร่วมพักอาศัยกับเพื่อน ก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ UT ESL ยังได้รับข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมายเตรียมพร้อมไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับการพักอาศัย และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างสะดวกสบาย

กิจกรรมนอกห้องเรียนก็มีหลากหลาย เตรียมไว้รอต้อนรับนักศึกษาให้ได้เข้าร่วม อาทิเช่น การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเท็กซัส (Texan) และได้ทำความรู้จัก พบปะกับเพื่อนใหม่ ผ่านกิจกรรมประจำสัปดาห์ รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาที่หลากหลาย ผ่านบทสนทนาในหมู่นักศึกษ ขณะเยี่ยมชมความสวยงามของเมืองออสติน (Austin)

ออสติน (Austin) เป็นเมืองหลวงของรัฐเท็กซัส (Texas) ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับต้นๆ ว่าเป็นเมืองที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย และใช้ชีวิตนอกจากนี้ ออสติน (Austin) คือเมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 11 ของสหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวนประชากรกว่า 930,000 คน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ออสติน (Austin) ถือว่าเป็นเมืองที่มีค่าของชีพที่ไม่แพง และขนาดของเมืองก็ไม่แออัดจนเกินไป เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย เหตุผลที่ว่า ทำไมออสติน (Austin) จึงเป็นเมืองที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ก็คงหาคำตอบได้ไม่ยาก เพราะในเมืองแห่งนี้ ประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน, เดินเขา หรือว่ายน้ำสภาพอากาศโดยทั่วไป ค่อนข้างอบอุ่น ซึ่งสามารถเล่นสกี ท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้กว่า 300 วันต่อปีออสติน (Austin) ยังถูกยกให้เป็นเมืองหลวงแห่งการแสดงดนตรีสด อีกด้วย เพราะมีการแสดงดนตรีสดมากกว่า 150 แห่ง จัดแสดงอยู่รอบเมืองแห่งนี้ เชื่อมต่อกับสถานบันเทิงอีกมากมาย ทั้งโรงละคร, หอศิลป์, หรือโรงภาพยนตร์ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง จึงไม่แปลกที่เมืองออสติน (Austin) จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 20 ล้านคนต่อปี