Australian Catholic University - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Australian Catholic (ACU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการสอนและการวิจัย โดยได้รับการจัดอันดับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยคาทอลิก และเป็นหนึ่งใน 80 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจากการจัดอันดับ Times Higher Education นอกจากนี้ ACU ยังอยู่ในกลุ่ม Top 3% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ชั้นนำ

ด้วยวิทยาเขต 7 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียและอีกหนึ่งแห่งที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ทำให้มหาวิทยาลัย Australian Catholic เป็นมหาวิทยาลัยที่มอบการศึกษาที่ยอดเยี่ยม สะท้อนได้จากความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับที่สูง ทำให้ ACU อยู่ในลำดับหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับยอดเยี่ยมในระดับสากลจาก Excellence in Research for Australia (ERA)

ACU มีความภาคภูมิใจการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและหลากหลายให้กับนักศึกษานานาชาติ ด้วยพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมของ ACU ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสังคมนักศึกษา มหาวิทยาลัย Australian Catholic ยังได้รับการยอมรับอย่างสูงจากนักศึกษา ด้วยการได้รับรางวัล 5 ดาวในด้านประสบการณ์ของนักศึกษา, การพัฒนาทักษะนักศึกษา และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

ACU มีความเข้าถึงความต้องการในการเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกของการทำงานและการจ้างงานหลังจบการศึกษา มหาวิทยาลัย Australian Catholic มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทั้งในด้านประสบการณ์การทำงาน, การฝึกงาน, สร้างประสบการณ์การลงมือทำจริง และการทำงานอาสา ทั้งหมดนี้ทำให้ ACU เป็นหนึ่งในสามของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียด้านอัตราการจ้างงานบัณฑิตจากการสำรวจ Federal Government’s Graduate Outcomes Survey นอกจากนี้ยังมีศูนย์ ACU CareerHub ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านอาชีพของ ACU ที่ช่วยเชื่อมโยงบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันด้านโอกาสในการสมัครงาน รวมถึงการโฆษณารับสมัครงาน

นักศึกษาจะมีโอกาสในการมีประสบการณ์ของชีวิตที่น่าตื่นตาและหลากหลายที่ ACU ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ชั้นเรียนกีตาร์ไปจนถึงกีฬา นักศึกษาจะมีกิจกรรมมากมายให้มีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกชั้นเรียนเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าสังคมและมีเพื่อนใหม่ๆตลอดเวลา

Australian Catholic University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาเขตใหม่ของ ACU ทางภาคตะวันตกของซิดนีย์

สภาเมืองแบล็คทาวน์และทางมหาวิทยาลัย Australian Catholic (ACU) ได้ประกาศในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2562 เกี่ยวกับแผนการสร้างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในเขตใจกลางเมืองแบล็คทาวน์ ที่จะมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้ในปีพ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ Greg Craven รองอธิการบดีและประธานของมหาวิทยาลัย Australian Catholic กล่าวว่า “ภายในปีพ.ศ. 2579 จำนวนประชากรของเมืองซิดนีย์กล่าวครึ่งจะอาศัยในเขตตะวันตกของเมืองซิดนีย์ แต่ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตนี้เพียง 18% เท่านั้น”

ศาสตราจารย์ Greg Craven กล่าวเสริมว่า “วิทยาเขตของ ACU ในเมืองแบล็คทาวน์ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ของเมืองนี้ ทางมหาวิทยาลัย ACU มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสังคมนักศึกษาที่หลากหลายของเมืองนี้ด้วยการมอบการศึกษาที่มีนวัตกรรม, การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและพื้นที่เพื่อการผ่อนคลายและการศึกษาที่ดีที่สุด”

งานวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่ ACU

จากการสำรวจ Excellence in Research for Australia (ERA) 2018 งานวิจัยของ ACU ทั้งหมดได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโลกจากสภางานวิจัยประเทศออสเตรเลีย

ACU ได้รับการจัดอันดับหนึ่งด้านงานวิจัยใน 10 สาขาวิชาต่อไปนี้

 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
 • โลหิตวิทยาและเภสัชศาสตร์การหมุนเวียนโลหิต
 • การเคลื่อนไหวของมนุษย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • การพยาบาล
 • การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การศึกษาเฉพาะทางในด้านศึกษาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การรับรู้
 • จิตวิทยา
 • การศึกษาศาสนา

ACU อยู่ในอันดับ 101-200 ในการจัดอันดับ THE Impact Rankings

ACU ได้รับการจัดอันดับหนึ่งใน 101-200 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings โดยการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการวัดผลของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม พร้อมด้วยการผ่านระดับเป้าหมายของ UN’s Sustainable Development Goals (SDGs)

ACU ได้รับการประเมินยอดเยี่ยมในหัวข้อของ SDGs ดังต่อไปนี้:

 • SDG 3 – ด้านสุขภาพที่ดี: ลำดับที่ 25 ของโลก
 • SDG 4 – คุณภาพการศึกษา: ลำดับที่ 40 ของโลก
 • SDG 5 – ความเท่าเทียมทางเพศ: ลำดับที่ 55 ของโลก
 • SDG 8 – ความเหมาะสมในการทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ลำดับที่ 58 ของโลก
Australian Catholic University - image gallery 3

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Australian Catholic นำเสนอทางเลือกทางการศึกษาในหลากหลายคณะวิชาดังนี้:

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Australian Catholic ได้รวมถึงสถาบัน National School of Arts และ National School of Education ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ดึงดูดนักศึกษาผู้ที่สนใจในการรับมือกับประเด็นอันซับซ้อนในด้านการศึกษา, การทำงานด้านเยาวชน, การศึกษาในระดับโลก, สื่อ, การสื่อสารและการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย Australian Catholic อีกทั้งยังเป็นคณะวิชาชั้นนำในการสร้างพยาบาล, เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลักได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์, สาขาสหเวชศาสตร์ และสาขาการผดุงครรภ์และเวชกิจฉุกเฉิน คณะวิชาให้สำคัญในด้านนวัตกรรม, ความยอดเยี่ยมทางวิชาการ และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมในทุกสาขาวิชา

คณะนิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ

จากการที่ระบบกฎหมายและการค้าในปัจจุบันให้ความสำคัญต่อจริยธรรม, การให้ความสำคัญกับสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์และบริหารธุรกิจมีชื่อเสียงในด้านความสำเร็จที่ยาวนานด้วยมุมมองของมนุษย์ คณะวิชานิติศาสตร์ Thomas More และคณะบริหารธุรกิจ Peter Faber นำเสนอหลักสูตรตั้งแต่นิติศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรบุคคล และการตลาด

คณะเทววิทยาและปรัชญา

คณะเทววิทยาและปรัชญาได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านการศึกษาพระเจ้าและศาสนา เช่นเดียวกับเทววิทยา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆพร้อมด้วยความคิดด้านจริยธรรม เช่นเดียวกับความต้องการแสวงหาความจริงและความรู้ คณะวิชาประกอบด้วยสาขาเทววิทยาและสาขาปรัชญา นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษากับองค์กรศาสนาคริสต์คาทอลิกอีกด้วย

Australian Catholic University - image gallery 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในมหาวิทยาลัย Australian Catholic หลักสูตรและการประเมินทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นความจำเป็นของนักศึกษาที่จะต้องแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษาและเพื่อมั่นใจได้ด้วยว่านักศึกษาจะได้รับผลดีจากการศึกษาได้อย่างเต็มที่

ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาปีสุดท้ายในระบบการศึกษาปนะเทศออสเตรเลีย (Year 12) หรือวุฒิการศึกษาอื่นๆที่เทียบเท่า

ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานผลทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการประเมินหรือการทดสอบล่าสุด

โดยผลการประเมินหรือการทดสอบเหล่านั้นจะต้องมีเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Australian Catholic

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาใน ACU จะต้องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้:

 • การทดสอบภาษาอังกฤษของ ACU
 • การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TOEFL)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ Pearson (PTE)
 • ระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS)
 • การทดสอบ Cambridge Advanced English (CAE)
Australian Catholic University - image gallery 5

วิธีการสมัคร

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบว่าได้จัดเตรียมเอกสารการรับรองที่จำเป็นในการสมัครเข้าศึกษา โดยเอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้:

 • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารวุฒิการศึกษา (ใบรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารผลการศึกษา)
 • เอกสารอื่นๆในการใช้ประกอบเอกสารการสมัคร เช่นหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ, ประสบการณ์การทำงาน หรือจดหมายรับรองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของตนเอง

การรับรองเอกสาร

เอกสารที่เป็นทางการของนักศึกษาจะต้องได้รับการรับรองสำเนา โดยตัวสำเนาจะต้องสำเนามาจากเอกสารฉบับจริง พร้อมกับการรับรองว่าเป็นสำเนาจากเอกสารฉบับจริง

สมัคร

เมื่อนักศึกษาพร้อมในการสมัครแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาที่ ACU ได้ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้:

 • ระบบการสมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์ของ ACU
 • บริษัทตัวแทนการศึกษาในประเทศต้นทางของนักศึกษา
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการศึกษานานาชาติที่วิทยาเขตเมลเบิร์น, บริสเบน หรือซิดนีย์
Australian Catholic University - image gallery 6

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Australian Catholic ยังมีทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยทุนการศึกษาที่เป็นที่นิยมของนักศึกษานานาชาติ ได้แก่:

ทุนการศึกษา ACU International Student Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ (ACU International Student Scholarship) มอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Australian Catholic ที่มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาที่ตนเองจบการศึกษามา นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนเต็มเวลาครึ่งหนึ่งตลอดระยะเวลาของหลักสูตร (รวมถึงค่าใช้จ่าย RPL/Credit)

ทุนการศึกษา ACU Global Excellence Scholarship

ด้วยการที่ ACU ประสบความสำเร็จในการจัดอันดับระดับโลก สถาบันบริหารธุรกิจ Peter Faber Business School ได้มอบทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาในทุกปีการศึกษา จะต้องผ่านการศึกษาอย่างน้อย 3 วิชาต่อภาคการเรียน

ทุนการศึกษา Ballarat International Student Scholarship

ทุนการศึกษานานาชาติ Ballarat International Student Scholarships มอบให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนที่โดดเด่นในการศึกษา ที่เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย Australian Catholic ในวิทยาเขตบาลเลแรทโดยทุนการศึกษานี้จะมอบส่วนลดของค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของสองภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร (รวมถึงค่าใช้จ่าย RPL/Credit)

Australian Catholic University - image gallery 7

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

บริการพัฒนาด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย ACUสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตด้านอาชีพ ด้วยบริการที่จำเป็นและหลากหลาย

เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพประจำอยู่ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Australian Catholic และมีส่วนร่วมในโปรแกรมการเรียนรู้ด้านพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ในชั้นปีแรกจนถึงจบการศึกษาและหลังจากนั้น บัณฑิตของมหาวิทยาลัย Australian Catholic สามารถเข้าใช้บริการสนับสนุนด้านอาชีพได้ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากจบการศึกษาแล้ว

บริการช่วยเหลือต่างๆ อาทิเช่น:

 • ACU CareerHub เป็นบริการทางออนไลน์ที่ช่วยนักศึกษาในการนัดหมาย, โอกาสในการหางาน และข้อมูลด้านกิจกรรมต่างๆ
 • บริการทั่วไปเช่นเดียวกับโปรแกรมอาชีพเฉพาะของหลักสูตรและกิจกรรม workshop ต่างๆ
 • การนัดหมายทั้งโดยตรง, ผ่านโทรศัพท์และ Skype เช่นเดียวกับการให้คำแนะนำทางอาชีพออนไลน์
 • เครือข่ายนายจ้างและกิจกรรม
 • บริการ Student Jobs on Campus (SJC) ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสในการได้รับการจ้างงานภายในมหาวิทยาลัย Australian Catholic ในทุกวิทยาเขตหลังจากจบการศึกษาแล้ว
close